Innowacyjna "Jedynka"

         Dnia 15 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala finałowa, podczas której wręczone zostały tytuły Innowacyjnej Szkoły 2008 w ramach finału konkursu Nauczyciel Roku 2008 organizowanego przez Głos Nauczycielski i Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Nagrodzone zostały 3 szkoły, w których podczas pracy z uczniami i w organizacji pracy szkoły wykorzystywane są nowe technologie.
Nasza szkoła zajęła III miejsce w Polsce.

Wśród braw i aplauzu Wiceminister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas, Menager Projektu Partnerstwo dla Przyszłości dr Jan Polak oraz Tomasz Hodakowski z firmy Intel, złożyli na ręce p.Bogusława Grenia gratulacje oraz wręczyli pamiątkowy dyplom.
Pierwsze miejsce zdobyło Gimnazjum w Nowym Tomyślu a drugie Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie.
Gratulujemy!!!
Podczas Gali wręczono również tytuły Innowacyjnego Nauczyciela, Przyjaciela Szkoły, Inicjatywy Roku oraz Nauczyciela Roku. Celem konkursu było:
  • Zachęcenie do dzielenia się doswiadczeniami zwiazanymi z zastosowaniem nowych technologii (ICT) w zarządzaniu placówką oraz w procesie dydaktycznym.
  • Docenienie i promowanie kadry zarządzającej, nauczycieli i lokalnego środowiska zaangażowanych w pracę na rzecz innowacyjności placówki.
  • Zebranie i promowanie przykładów dobrej praktyki z wykorzystaniem nowych technologii w placówce.
  • Budowanie wirtualnej społeczności Innowacyjnych Szkół poprzez portal społecznościowy "Partnerstwo dla Przyszłości"

    Dlaczego warto?
    Jan Polak, PIL Menager , Microsoft
    - We współczesnym świecie nowe technologie są nieodłączną częścią codzienności. Trzeba się nauczyć korzystać z ich dobrodziejstw, które nie tylko ułatwiają życie, ale są wyznacznikiem rozwoju i życiowych szans. To jest ogromne wyzwanie, przed jakim staje dzisiejsza szkoła i pracujący w niej nauczyciele. Dziś innowacyjny uczeń, jutro innowacyjny pracownik i pracodawca. A w konsekwencji innowacyjna gospodarka, która jest finalnym produktem innowacyjnej edukacji. Dlatego chcemy promować szkoły i nauczycieli śmiało patrzących w przyszłość. Stąd idea konkursów dla innowatorów, które mają służyć pokazywaniu dobrych praktyk w wykorzystywaniu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na wszystkich przedmiotach i we wszystkich typach szkół. Chcemy nagradzać nauczycieli i szkoły, które najlepiej przygotowują dzieci i młodzież do stawienia czoła wyzwaniom współczesnego świata. Liczymy, że to grono będzie z roku na rok rosło. Taki jest też cel Programu „Partnerstwo dla Przyszłości" ,w ramach którego zrodziły się pomysły na konkursy i fora Innowacyjny Nauczyciel i Innowacyjna Szkoła organizowane na szczeblu krajowym, europejskim oraz światowym. Na tych spotkaniach nauczyciele reprezentujący wszystkie dziedziny wiedzy i różne szczeble edukacji mogą wymienić się opiniami, podzielić się doświadczeniem i poradami.