agnrol@wp.pl
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
67-100 Nowa Sól
ul. Szkolna 1
z dopiskiem: Agnieszka Rolicz