"Das Bild der Anderen" ("Obraz innych") - jest międzynarodowym projektem e -mailowym dla uczniów języka niemieckiego koordynowanym przez Instytut Goethego w Krakowie. Celem tego projektu jest, aby już na początkowych lekcjach języka niemieckiego zmotywować uczniów do pisania listów w języku obcym.
Jest to przedsięwzięcie dla grup, które są rówieśnikami i obie uczą się języka niemieckiego jako języka obcego.
Poprzez korespondencję z innymi uczniami uczącymi się języka niemieckiego uczniowie powinni poszerzać swoje słownictwo i rozwijać zdolności komunikatywne. Na dzień dzisiejszy projekt ten obejmuje cały świat. Projekt propaguje zastosowanie na zajęciach elektronicznej komunikacji.

Cele:
-uczniowie doświadczają bardzo wcześnie, że komunikacja na całym świecie możliwa jest także w języku niemieckim
-poprzez zintegrowaną korespondencję uczniowie wytwarzają w sobie "OBRAZ INNYCH".
-w trakcie korespondencji uczniowie wykrywają swoje braki zarówno w słownictwie jak i gramatyce.

Jak spostrzegamy świat innych - projekt Instytutu Goethego

Ponieważ pracownia językowa w naszej szkole wyposażona jest w stanowiska komputerowe z podłączeniem do Internetu postanowiłam, że moje lekcje języka niemieckiego wspomagane będą technologią informacyjną.
Aby uatrakcyjnić moje lekcje i bardziej zmotywować uczniów do nauki języka niemieckiego postanowiłam w roku szkolnym 2006/2007 wziąć udział w tym projekcie. Nawiązałam współpracę ze szkołą z Finlandii, którzy tak samo jak moi uczniowie uczą się języka niemieckiego.
W projekcie tym biorą uczniowie klas piątych, którzy są bardzo zmotywowani do nauki języka niemieckiego. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tym projekcie, który polega na tym, że wymieniamy między szkołami korespondencję na ustalone wcześniej tematy drogą mailową.
Poznajemy zwyczaje i obyczaje kraju skandynawskiego, system oświaty panujący w tym kraju oraz doskonalimy język niemiecki.