KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 1 września 2016
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2016 r.
3. Ferie zimowe 30 stycznia - 12 lutego 2017 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 13 - 18 kwietnia 2017 r.
5. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23 czerwca 2017r.
6. Ferie letnie 01 lipca - 31 sierpnia 2017 r.
7. Dodatkowe dni wolne 14.10.2016 r.
31.10.2016 r.
02 maja 2017 r.
16 czerwca 2017 r.
źródło: MENiS