Jak motywować dziecko do nauki?
wskazówki dla rodziców

        1. Od najmłodszych lat rozwijaj naturalną ciekawość dziecka, wzbudzaj jego motywację do poznawania nowych rzeczy, do nauki, poprzez:

 • systematyczne wyprawy do księgarni - niech dziecko samo wybierze sobie jakąś książeczkę czy czasopismo, które chętnie przeczyta,
 • organizowanie wycieczek do muzeów, na wystawy, oglądanie z dzieckiem ciekawych programów w TV i rozmawianie o nich,
 • rozwiązywanie krzyżówek, zagadek, zabaw logicznych itp.
 • wykorzystywanie codziennych czynności i zdarzeń do ćwiczenia różnych umiejętności np., liczenia, logicznego myślenia itd.
 • dawanie przykładu własnym zachowaniem - spędzając wolny czas czytając prasę, książki, oglądając programy popularnonaukowe itp.

  2. Dawaj dziecku do zrozumienia, że nauka jest ważna - nie mów, że to strata czasu, nie zwalniaj z udziału lekcji z błahych powodów.

  3. Wykazuj zainteresowanie karierą szkolną dziecka i wspieraj je w niej:


 • interesuj się tym, co wydarzyło się w szkole, rozmawiaj o tym, czego dziecko się nauczyło,
 • wdrażaj dziecko do systematyczności, naucz dobrej organizacji pracy (odrabianie lekcji
 • tej samej porze, ale nie bezpośrednio przed lub po szkole) i zadbaj o odpowiednie miejsce do nauki (stały kącik do pracy, odpowiedniej wysokości stół i krzesło, dobre oświetlenie - światło powinno padać z lewej strony; u dziecka leworęcznego - z prawej, zapewnienie ciszy i spokoju niezbędnego do prawidłowej koncentracji uwagi),
 • pomagaj dziecku w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności - nie oznacza to jednak, że masz wykonać zdanie za dziecko! Pomóż mu zrozumieć polecenie, zaplanujcie poszczególne etapy niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby udziel wskazówek naprowadzających dziecko i daj mu szansę samodzielnego rozwiązania zadania, a tym samym doświadczenia sukcesu (to buduje wiarę we własne możliwości i rozwija motywację do pracy),
 • unikaj atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego niezadowolenia, lecz szukaj mocnych stron swojego dziecka i udzielaj mu wsparcia. Stosuj pochwały zamiast mówić "z ciebie to już nic nie będzie" Chwal! - za osiągnięcia, lecz także za włożony wysiłek. Nie ogólnie, lecz za konkretną rzecz, np. jeśli dziecko szybko wykona zadanie, pochwal, że zrobiło je szybko i dobrze; jeśli trwało to dłużej - pochwal za wytrwałość,
 • nie porównuj dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego jego poziomu i umiejętności - uświadamiasz mu w ten sposób jego postępy i motywujesz do dalszej pracy
 • w przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia przez nie porażki - nie zaprzeczaj jego uczuciom mówiąc, że nic się nie stało, lecz nazwij jego uczucia (np. widzę, że jest ci bardzo smutno z tego powodu, że jesteś rozczarowany, że zadanie to sprawia ci trudność), zachęć je do wymyślenia, jak można rozwiązać dany problem, zaproponuj własne pomysły i wspólnie zdecydujcie, które pomysły wydają się możliwe do zrealizowania.

        Pamiętaj! Brak motywacji do nauki wynika najczęściej z niewykształcenia u dziecka nawyków do uczenia się, bądź też jest skutkiem doznanych przez dziecko niepowodzeń. Niechęć dziecka do nauki nie zawsze wynika z jego lenistwa, złej woli czy po prostu specyfiki okresu dojrzewania.

        Zanim więc niesłusznie oskarżymy dziecko, warto spróbować dojść do źródeł napotykanych przez nie trudności mogących wynikać przykładowo z ogólnie niższego poziomu intelektualnego, zaburzeń funkcji poznawczych istotnych w procesie uczenia się, niezaspokojonych podstawowych potrzeb człowieka, trudnej sytuacji rodzinnej.

  Dziecko potrzebuje Twojego zrozumienia, wsparcia i wiary, że sobie poradzi!

  Warto przeczytać! Adele Faber i Elaine Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci się uczyły - w domu i w szkole". Wydawnictwo Media Rodzina, 1998r.

  Anna Frąckowiak
  pedagog szkolny