Jesteśmy szkołą godną miana XXI wieku, w której kładzie się nacisk na:
rozwój fizyczny (poprzez zawody, konkursy, olimpiady)
bezpieczeństwo uczniów
rozwijanie talentów
dodatkowe zajęcia
koła przedmiotowe
zajęcia reedukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne
propagowanie wiedzy ekologicznej
propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej

       Szkoła Podstawowa nr 1 jest najstarszą szkołą w mieście. Powstała w 1945 roku, zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Obecnie realizuje sześcioletni cykl kształcenia w 21 oddziałach ponad 439 uczniów.

Od początku istnienia poza pracą dydaktyczną i opiekuńczą podejmowane są działania i inicjatywy zmierzające do wszechstronnego rozwoju i zainteresowań uczniów.

Nasza szkoła jest miejscem, w którym wychowankowie mają okazję do zdobywania kompetencji medialnych, dzięki, którym bez szkody dla siebie potrafią poruszać się w świecie mediów. Bardzo dobrą okazją do tego jest redagowanie, od blisko 11 lat, szkolnej gazetki "Luz". Zespół redakcyjny to dzieci z klas I-VI, które same opracowują materiał, dokonują korekty i składu na komputerach. Gazetka ukazuje się raz w miesiącu. Każdy może zamieścić u nas coś ciekawego, bez względu na to, czy należy do zespołu redakcyjnego.

       Od 16 lat w naszej szkole organizowana jest akcja zbierania pieniędzy dla wychowanków Domu Dziecka w Kożuchowie w ramach akcji "Dzieci-Dzieciom". Rodzice wraz z uczniami organizują coroczną kawiarenkę, z której całkowity dochód przeznaczony jest na tą akcję.

       Już od 10 lat spotykamy się z dziećmi niepełnosprawnymi ze Żłobka nr 1 w Nowej Soli w okresie Św. Mikołaja i na Dzień Dziecka. Razem bawimy się, tańczymy i śpiewamy. Przy okazji wizyt obdarowujemy maluchy drobnymi prezentami.

Wieloletnią tradycją są coroczne konkursy kolęd i jasełek, organizowane zarówno dla uczniów naszej szkoły, jak i dla wszystkich przedszkoli z naszego miasta (9 przedszkoli).

       Po raz 8 w tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły będą zbierać karmę dla pensjonariuszy zielonogórskiego schroniska dla zwierząt, czynnie włączając się w akcję "Pomagamy zwierzętom".

       Od 2000 roku w naszej szkole istnieje grupa teatralna "Urwipołcie". Zespół tworzą uczniowie klas IV-VI, dla których teatr to dobra zabawa, a zarazem nauka i sposób na spędzenie wolnego czasu. Grupa ma za sobą spory dorobek sceniczny. Wielokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach i przeglądach teatralnych, zdobywając liczne wyróżnienia. Swoimi występami uświetniają imprezy szkolne i pozaszkolne.

       Nasza szkoła aktywnie włącza się w akcję "Cała Polska czyta dzieciom". Do wspólnego czytania zapraszamy: rodziców, dziadków, pisarzy tworzących dla dzieci oraz znane postacie naszego miasta. Spotkania czytelnicze cieszą się wśród uczniów dużym zainteresowaniem, często towarzyszą im konkursy, zabawy oraz inscenizacje ulubionych dziecięcych utworów.

       Od 2000 roku nasi uczniowie uczestniczą w międzyszkolnych konkursach czytelniczych. Poszczycić się czołowymi miejscami mogą zarówno uczniowie klas starszych, jak i tych młodszych II i III.

       Jednym z ważniejszych zadań szkoły jest przygotowanie dzieci do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Naszą tradycją stały się spotkania z ciekawymi ludźmi. Uczniowie mieli okazję poznać bp A. Dyczkowskiego oraz twórców literatury dziecięcej: W. Chotomską, M. Niemyskiego, E. Waśniowską i K. Petka.

       Dzięki pomocy grona życzliwych szkole osób udało się zrealizować wiele przedsięwzięć. Uczniowie corocznie, w dowód uznania, przyznają sponsorom tytuł "Przyjaciel szkoły".

       Od siedmiu lat nasza placówka jest organizatorem letniego wypoczynku dla dzieci - koloni letniej nad morzem w Sianożętach oraz obozów socjoterapeutycznych w Świeradowie Zdroju.

       Przez kilka lat wspólnie z rodzicami uczniów organizowaliśmy festyny szkolne. Dzięki hojności sponsorów, dużej frekwencji, zaangażowania nauczycieli, rodziców oraz uczniów - szkoła nasza mogła spełnić marzenia wszystkich dzieci z PSP nr1. Za zebrane podczas poprzednich festynów pieniądze zostały utworzone i kompletnie wyposażone dwie sale komputerowe. Co więcej! W komputery wyposażone zostały również gabinety i większość sal lekcyjnych. Festyny szkolne były także świetną okazją, by każdy mógł się dobrze pobawić, znaleźć coś dla siebie wśród oferowanych wielu atrakcji w myśl: "Dla każdego coś miłego".

       Nasza szkoła może poszczycić się wspaniałymi osiągnięciami sportowymi. Uczniowie PSP1 na przestrzeni lat odnieśli duże sukcesy w niemal wszystkich konkurencjach sportowych: poczynając od lekkiej atletyki, poprzez zespołowe gry sportowe, a na rowerach górskich kończąc. Najbardziej owocne w sukcesy na szkolnych arenach sportowych były lata 90-te (ubiegłego wieku), kiedy to kilkakrotnie nasi reprezentanci zajmowali pierwsze miejsce w finałach Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieżowej oraz odnosili spektakularne sukcesy w piłce ręcznej chłopców i piłce siatkowej dziewcząt. Możemy poszczycić się również sukcesami w lekkoatletycznych czwartkach, gdzie nasi uczniowie kwalifikowali się do finałów ogólnopolskich. Domeną ostatnich lat jest jednak sport masowy realizowany poprzez systematyczne organizowanie i prowadzenie licznych turniejów i zawodów, które mają za zadanie promować aktywne spędzenie czasu. Przykładem tego jest coroczny udział w finale Pucharu Kinder Delice - rywalizacji sportowej angażującej czynnie wszystkich uczniów naszej szkoły. Od dwóch lat na terenie szkoły działa klasa sportowa o profilu kajakarstwo, której uczniowie zdobywają już pierwsze sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Również od dwóch lat w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego uczniowie nasi uczą się tańca nowoczesnego. Zajęcia te cieszą się taką dużą popularnością, że nie ma uczniów niećwiczących.

       Szczególną opieką otaczamy dzieci Romskie, dla których organizujemy dodatkowe zadania edukacyjne. Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie zatrudniającą asystenta Romskiego, który jest członkiem Komisji Rządu RP do spraw mniejszości narodowych.

       W 2006r. otrzymaliśmy na jeden rok prestiżowe wyróżnienie Znak Jakości Interkl@sa 2006. Wyróżnienie to uzyskują szkoły, które przygotowują uczniów do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zgodnie z najwyższymi światowymi standardami. Rok później otrzymaliśmy Znak Jakości Interkl@sa 2007 na dwa lata!
Nasi nauczyciele z powodzeniem odnoszą sukcesy w ogólnopolskich konkursach - w 2006r. III wyróżnienie - p. Jolanta Sikora za prezentację pt. "Lektury klasy II - Kubuś Puchatek A.A. Milne", oraz w 2007r. "Świerszczykowy konkurs" - wśród trzech najlepszych prac znalazła się praca p. Beaty Binder: autorki scenariusza gry pt. "Dlaczego dzieci lubią lody", W 2007r. zostaliśmy laureatami w V edycja ogólnopolskiego konkursu "Folklor mojego regionu - historie ludzi i miejsc".
Również w 2007r. jeden z nauczycieli naszej szkoły otrzymał presiżowe wyróżnienia w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Innowacyjny Nauczyciel za pracę - "Wehikułem czasu po Nowej Soli". Otrzymała go p. Beata Binder - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
W minionym roku otrzymaliśmy III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Innowacyjna Szkoła 2008! Obecnie zostaliśmy zaproszeni do Kapituły Konkursowej Partnerstwa dla Przyszłości, która będzie opiniowała prace tegorocznych nauczycieli i dorobek szkół w konkursach Innowacyjnej Szkoły i Innowacyjnego Nauczyciela 2009.
Pomimo wielu osiągnięć na swoim koncie nie poprzestajemy na sukcesach. Wciąż tworzymy, poszukujemy, rozwijamy się. Każdy dzień, to dla nas nowe wyzwanie. Nasza kreatywność i twórcze działanie staramy się przekazywać naszym wychowankom.
Z historii szkoły ....
       Szkoła Podstawowa nr 1 jest najstarszą w mieście placówką oświatową. Powstała w 1945 roku, zaraz po zakończeniu II wojny światowej, kiedy do Nowej Soli zaczęła napływać ludność przesiedleńcza. Organizowanie szkoły na terenie miasta rozpoczęto w sierpniu, kierownictwo powierzono Aleksandrowi Kociałowskiemu, a na siedzibę wybrano budynek przy ulicy cmentarnej. Jako pierwsi nauczyciele zgłosili się: Zofia Topolnicka, Jan Fikus. Bronisław Mikusiński,. Rozpoczęcie nauki miało miejsce 11 września 1945 r. Pierwszymi nauczycielami byli: Julia Skup, Edmund Domerecki, Stefania Strzelecka, Jan Fikus, Zofia Sint, Zofia Topolnicka. Do siedmioklasowej szkoły powszechnej, zapisano 103 dzieci, tutaj również prowadzono kursy dokształcające dla dorosłych. W związku ze stale zwiększającą się liczbą uczniów (rok szkolny zakończono ze stanem 682 uczniów) szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy Parafialnej. Wcześniej w gmachach wybudowanym w 1936 roku mieściła się szkoła dla chłopców tzw. Fridericusschule, o czym przypomina do dziś widniejąca na szczytowej ścianie budynku płaskorzeźba przedstawiająca dzieci. W 1943 roku w szkole urządzono szpital wojskowy, a zaraz po wojnie mieścił się tam Państwowy Urząd Repatriacyjny. Naukę w nowej siedzibie rozpoczęto 5 października 1946 roku, do dziś szkoła funkcjonuje w tym gmachu.
       Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było nadanie imienia bohatera narodu polskiego i amerykańskiego Tadeusza Kościuszki. Uroczystość odbyła się w marcu 1974 roku. Trzy lata później w wyniku reorganizacji nastąpiło przyłączenia SP nr 2 do naszej placówki.
       Od początku swego istnienia szkoła wychodziła naprzeciw oczekiwaniom uczniów, dbała o ich pełen rozwój, organizując różnorodne zajęcia dodatkowe, miedzy innymi koło polonistyczne, geograficzne, dramatyczne, PCK, TPPR, ZHP, chór szkolny, zespół taneczny i mandolinistów. Stało się to tradycją naszej placówki, która do dziś umożliwia realizację indywidualnych potrzeb dzieci. Wspomaga uczniów zdolnych, utalentowanych, jednocześnie wspierając uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Obowiązki kierownika szkoły sprawowali: Jan Fikus (od 17.09.1947r.), Zofia Topolnicka (od 1.01.1950r.), Aleksander Lisiecki (od 1.09.1969r.)Następnie funkcję kierownika szkoły zastąpiono funkcją dyrektora. Odtąd funkcję tę w "Jedynce" sprawowali:

Bogusław Wolniewicz
Albert Wasiela
Tadeusz Czyżowicz
Józef Zatylny
Edward Kozłowski
Obecnie funkcję tę pełni p. Bogusław Greń.

Jolanta Sikora