mgr Anna Frąckowiak - pedagog szkolny

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

Pn Wt Śr Czw Pt
9.00-13.00
WDŻ- kl. V
13.40- 14.25
(sala nr 1)
9.00-12.45

12.45-13.30
13.40- 14.25
(zajęcia socjoterapeutyczne sala nr 5)
10.00-13.00

WDŻ- kl. VI
13.40- 14.25
(sala nr 1)
9.00-13.00 9.00-12.45

      Pedagog szkolny przyjmuje zainteresowanych od poniedziałku do piątku zgodnie z planem pracy oraz w czasie zebrań z rodzicami.
      Oferuje pomoc nauczycielom, uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu trudniejszych sytuacji wychowawczo-opiekuńczych:
- prowadzi rozmowy z uczniami przejawiajacymi trudności wychowawcze,
- opracowuje wnioski o pomoc socjalną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
- prowadzi zajęcia wychowawcze z uczniami,
- pomaga w organizacji czasu wolnego ucznia,
- udziela porad w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności przystosowawcze, rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
- udziela informacji w zakresie ochrony prawnej matkom w sytuacjach zaniedbań, przemocy w stosunku do nich i dzieci,
- przekazuje informacje o funkcjonujacych organizacjach na rzecz pomocy rodzinie, klubach anonimowych alkoholików itp.