Program profilaktyczny


STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH ORAZ INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM

SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

WYKAZ TEMATYCZNY GODZIN klasa I-III

WYKAZ TEMATYCZNY GODZIN klasa VI

WYKAZ TEMATYCZNY GODZIN V klasa

WYKAZ TEMATYCZNY GODZIN-IV klasa