Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

         W zajęciach uczestniczą uczniowie klas I - VI Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowej Soli.
Na zajęciach zajmujemy się:
  • tworzeniem nawyku prawidłowej postawy w szkole, w czynnościach domowych, odrabianiu lekcji, postawy w ławce szkolnej;
  • Wzmacniamy mięśnie posturalne w odniesieniu do występujących wad postawy, stosujemy ćwiczenia oddechowe, równoważne i inne;
             Realizujemy cele poprzez gry i zabawy ruchowe o charakterze korekcyjnym, stosując metodę zadaniową oraz ścisłą, organizujemy konsultacje dla rodziców, lekcje otwarte, zapoznajemy z problematyką wad postaw i z zasadami tworzenie nawyku prawidłowej postawy. W zajęciach wykorzystujemy materiały multimedialne np. z programu "Kultura Bezpieczeństwa" opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy film "Szkoło nie psuj dzieciom kręgosłupa".

    Michał Sobociński

    Dzieci i wady postawy (autor: mgr Michał Sobociński) dostępne w bibliotece szkolnej