Dla uczniów


Strona WWW: "Okolice Nowej Soli na starych fotografiach" (opracowała: mgr Jolanta Pańczak) miejsce publikacji: www.lonowasol.zgora.pl

Prezentacja multimedialna: Święty Mikołaj (opracowała: Jolanta Dolna) miejsce publikacji: www.natan.pl, www.adonai.pl, www.edukat.scholaris.pl, www.publikacje.edu.pl

Prezentacja multimedialna: Uroczystość Narodzenia Pańskiego (opracowała: Jolanta Dolna) miejsce publikacji: www.natan.pl, www.adonai.pl, www.edukat.scholaris.pl, www.publikacje.edu.pl

Prezentacja multimedialna: Trzech króli(opracowała: Jolanta Dolna) miejsce publikacji: www.edukat.scholaris.pl, www.natan.pl, www.publikacje.edu.pl, www.adonai.pl

Prezentacja multimedialna: Sanktuarium - Otyń(opracowała: Jolanta Dolna) miejsce publikacji: www.edukat.scholaris.pl, www.natan.pl

Prezentacja multimedialna: Modlitwy dziecka(opracowała: Jolanta Dolna) miejsce publikacji: www.adonai.pl, www.publikacje.edu.pl, www.natan.pl

Prezentacja multimedialna: Dzieci o Janie Pawle II(opracowała: Jolanta Dolna) miejsce publikacji: www.publikacje.edu.pl, www.natan.pl

Prezentacja multimedialna: Dzieci o Swiętach Bożego Narodzenia(opracowała: Jolanta Dolna) miejsce publikacji: www.natan.pl

Prezentacja multimedialna: Sukienki Maryi(opracowała: Jolanta Dolna) miejsce publikacji: www.natan.pl, www.adonai.pl

Test: Test sprawdzający nauczanie religii w klasie III szkoły podstawowej(opracowała: Jolanta Dolna) miejsce publikacji: www.edukacja.edux.pl

Test: Test z modlitwy "Ojcze nasz" do klasy VI(opracowała: Jolanta Dolna) miejsce publikacji: www.edukacja.edux.pl

Dla nauczycieli


Konspekt lekcji: Czy szkoła jest krainą marzeń? (opracowała: mgr Jolanta Paczkowska) miejsce publikacji: www.interklasa.pl

Metoda projektów: Akademia Pana Brzechwy (opracowała: mgr Jolanta Paczkowska) miejsce publikacji: lo-zywiec.pl

Scenariusz imprez: "Scenariusz konkursu wiedzy o Tadeuszu Kościuszce" (opracowała: mgr Jolanta Pańczak i mgr Beata Binder) miejsce publikacji: www.literka.pl

Inne: "Zasady prowadzenia terapii z dziećmi dyslektycznymi"(opracował: mgr Bogusław Greń) miejsce publikacji: www.literka.pl

Praca dyplomowa: "Wycieczka jako jeden z zasadniczych elementów nauczania przyrody (projekt ścieżki przyrodniczej: Łęgi Nadodrzańskie)"(opracował: mgr Marek Majewski) miejsce publikacji: www.mawi.pl

Konspekt lekcji: "Wiek XIX, wiekiem pary"(opracowała: mgr Małgorzata Kotkowiak) miejsce publikacji: www.literka.pl

Konspekt lekcji: Cykl lekcji otwartych Dziedzictwo starożytności(opracowała: mgr Małgorzata Kotkowiak) miejsce publikacji: www.literka.pl

Konspekt lekcji: "Region kozła"(opracowała: mgr Beata Szczepaniak) miejsce publikacji: www.beataszczepaniak.blog.onet.pl

Sprawdziany: Sprawdziany z matematyki dla klas I-III szkoły podstawowej(opracowały: mgr Beata Binder i mgr Jolanta Sikora) miejsce publikacji: www.odn.zgora.pl

Inne: Próby wykorzystania techniki Celestyna Freineta w terapii pedagogicznej (opracowała: mgr Jolanta Sikora) miejsce publikacji: www.literka.pl

Portret szkoły: SP nr 1 im. T. Kościuszki w Nowej Soli (opracowała: mgr Arleta Jasińska) miejsce publikacji: www.womgorz.edu.pl

Dla rodziców


Inne: Etapy rozwoju mowy dziecka (opracowała: mgr Joanna Krakowiak)

Inne: Zaburzenia mowy w przypadku globalnych i parcjalnych zaburzeń rozwoju psychomotorycznego (opracowała: mgr Joanna Krakowiak)