Sekretariat
czynny codziennie w godzinach:

7.30 - 15.30

sp1_nsol@wp.pl

Komunikaty:


Legitymacje już od I klasy
Należy dostarczyć do sekretariatu:
- 1 zdjęcie (fotografia 30x42)
- imię i nazwisko
- dokładna data urodzenia (dzień, miesiąc, rok)
- adres zamieszkania
Wystawienie duplikatu legitymacji ucznia opłata - 9 zł.
Opłata za wystawienie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły - 26 zł.
ustawa o opłacie skarbowej Dz.U.2006/225/1635/

UWAGA

Stypendia wypłacane będą w piątki
od godz. 10.00 do godz. 14.00

Rachunki należy składać do środy włącznie każdego tygodnia
Wnioski o stypendium do pobrania w sekretariacie szkoły

INFORMACJA - pomoc materialna dla uczniów .... WIĘCEJ