Świetlica czynna w godzinach:
5.50 - 16.30
         Świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą, która jest realizowana zgodnie z ustalonym planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły.
         Do programowych zadań świetlicy, uzupełniających pracę wychowawczą, zaliczyć można:
- zapoznanie dzieci z możliwościami zdrowego i pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego poprzez wycieczki piesze, spacery i zabawy na wolnym powietrzu;
- tworzenie warunków dla rozwoju indywidualnych zainteresowań, wdrażanie do korzystania z dostępnych dzieciom dóbr kultury, rozwijanie wielostronnej aktywności twórczej;
- wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania się, właściwe zachowanie w stosunku do dorosłych i kolegów;
- kształtowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, polskiej przez kultywowanie polskich tradycji, obyczajów i świąt;
- kształtowanie więzi emocjonalnej ze środowiskiem szkolnym, zaangażowanie we wspólne życie zespołu (dekorowanie świetlicy, szkoły i wykonanie pomocy dla nauczycieli);
- troszczenie się o bezpieczeństwo dzieci;
- opiekowanie się dziećmi mającymi trudności w szkole w zakresie wyrównywania braków, przyswajanie nawyków prawidłowego uczenia się i przywracaniu wiary we własne siły.

Wychowawca stara się zapewnić dzieciom rozrywkę, odprężenie i wypoczynek bez dodatkowych obciążeń i stresów.


  REGULAMIN ŚWIETLICY


  Ś - świetlicowe gospodarstwo jest wspólne
  W - wiemy, że nasze zachowanie zależy od nas
  I - idziemy ulicą odważnie i ostrożnie
  E -ekwipunek szkolny pozostawiamy w szatni
  T - tworzymy gromadę, w której każdemu powinno być dobrze
  L - lubimy porządek i czystość
  I - informujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły
  C - chcemy pomagać młodszym kolegom
  A - Absolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy

  J - jesteśmy kulturalnymi uczniami
  A - aktywnie uczestniczymy w życiu świetlicy
  K - kochamy ludzi, kwiaty i zwierzęta

  D - dbamy o piękny język polski
  O - obowiązki znamy i nie lekceważymy ich
  M - musimy przestrzegać regulaminu świetlicowego

NASZE PRACE