Współpraca zagraniczna szkół

       Współpraca ze szkołą podstawową w Cottbus została nawiązana w roku 2002. Realizację planu współpracy i projektu przewidziano na 3 lata szkolne w formie wymiany uczniów, konferencji metodycznych dla nauczycieli, udziału w różnych imprezach szkolnych i sportowych, w formie korespondencji między klasami oraz współpracy Nowosolskiego Domu Kultury z obiema szkołami.
W roku 2003 nastąpiła pierwsza wymiana uczniów. W lutym 2003r. przybyła do nas grupa niemieckich uczniów. Wtedy to zaczęto pracę nad projektem plastycznym. Oprócz wspólnych zabaw, rozmów, obcowania ze sobą i zwiedzania okolic Nowej Soli dzieci uczestniczyły w zajęciach pod kierunkiem instruktora NDK, gdzie przygotowywały elementy mozaiki ceramicznej. Tematem mozaiki był "Świat dziecięcych marzeń".
Efektem tej współpracy było ułożenie przez plastyczkę NDK panią Graszkę mozaiki na zewnętrznej ścianie budynku szkolnego w Cottbus.W dowód wdzięczności otrzymaliśmy 20 komputerów z Niemiec podarowanych przez Akademię Techniczną Wuppertal. Komputery te obecnie są na wyposażeniu sali językowej.
       W maju 2003 nasi uczniowie udali się z rewizytą do Cottbus.
       W roku szkolnym 2003/2004 zorganizowaliśmy na terenie naszej szkoły konferencję metodyczną na temat wykorzystywania technik freinetowskich w nauczaniu wczesnoszkolnym. W seminarium tym udział wzięli nauczyciele powiatu nowosolskiego oraz nauczyciele z Niemiec. Po wykładzie na temat pedagogiki Freineta nastąpiły warsztaty, których tematem była swobodna ekspresja dziecka ("teatrzyk kopertowy").
Owocem współpracy tego roku szkolnego było zorganizowanie konkursu literackiego dla szkół powiatu nowosolskiego oraz szkół niemieckich pod tytułem: "Mój świat - moje marzenia". Udział w konkursie wzięło wiele szkół. Konkurs ten organizowany jest do dnia dzisiejszego.
       2004/ 2005 - ważnym wydarzeniem tego roku był jubileusz 60- lecia naszej szkoły, który miał miejsce w maju. Przez cały tydzień odbywały się z tej okazji różne imprezy. Na uroczystość tę zaprosiliśmy również gości z zaprzyjaźnionej szkoły z Niemiec. Przybyli uczniowie wraz z opiekunami i dyrekcją szkoły. Podczas uroczystej akademii w NDK pani dyrektor z Cottbus Johanna Preuß otrzymała z rąk naszego dyrektora pamiątkowy medal na znak przyjaźni między szkołami. Uczniowie z Cottbus przygotowali dla nas teatr cieni. Była to doskonała lekcja języka niemieckiego dla naszych uczniów. Następnego dnia uczniowie polscy i niemieccy wraz z opiekunami udali się do skansenu w Ochli/Zielonej Góry, gdzie poznawali tradycje ludowe regionu lubuskiego. Dzieci nauczyły się między innymi wyrobu masła oraz wykonywania pisanek i kraszanek. Wymiana ta była dofinansowana z środków UE Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr
       W roku szkolnym 2005/2006 klasa IVa z SP 1 prowadziła korespondencję z klasą ze szkoły z Niemiec. Do tej pory odbywało się to drogą pocztową, obecnie informacje przekazujemy sobie również drogą mailową. Jest to szybka i prosta droga korespondencji. Poza tym żyjemy w dobie komputeryzacji i dążymy do tego, aby nasi uczniowie rozwijali swoje umiejętności informacyjne. Aczkolwiek nie zapominamy o tradycyjnej metodzie przesyłania informacji, którą też staramy się doskonalić.
       W listopadzie 2006 roku uczniowie naszej szkoły gościli w Cottbus w ramach wymiany partnerskiej uczniów, podczas której realizowany był projekt pod nazwą: "Drzewo przyjaźni"- WIĘCEJ... Uczniowie obu szkół przez trzy dni przygotowywali materiały niezbędne do tego projektu. Samodzielnie tworzyli wiersze zarówno w języku polskim jak i niemieckim, pisali życzenia dla swoich rodzin, przyjaciół i świata. Uwieńczeniem trzydniowej pracy było wspólne posadzenie drzewa przyjaźni na terenie podwórza szkoły niemieckiej.

Jubileusz 30-lecia szkoły partnerskiej w Cottbus (27 luty 2009)

       Dnia 27 lutego 2009 roku delegacja naszej szkoły udała się do Niemiec na obchody 30-lecia istnienia szkoły partnerskiej.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17 w auli szkolnej występami chóru z konserwatorium w Cottbus. Mogliśmy usłyszeć znane utwory lat 80 i 90, m.in. "Time after time" Cyndi Lauper, " Don't give up" Petera Gabriela i wiele innych.
       Po występach obejrzeliśmy prezentację multimedialną zaprezentowaną przez panią dyrektor Joannę Preuß, która opowiedziała, jak zmieniała się szkoła na przełomie tych 30 lat. Sześcioletnia współpraca z naszą szkołą również tworzy historię tej szkoły, o czym zostało także wspomniane. Dalszą częścią programu były życzenia, wręczanie kwiatów i prezentów. My również dołączamy się do życzeń i życzymy szkole, nauczycielom i uczniom wielu sukcesów.
Na zakończenie zaproszono nas na uroczystą kolację, podczas której omówiliśmy szczegóły współpracy na przyszły rok szkolny.

Agnieszka Rolicz

Realizacja projektu "Mój region" ze szkołą w Senftenberg

       Współpraca szkół została nawiązana w roku szkolnym 2004/2005 i miała formę projektu badawczego zabytków miasta Senftenberg i miasta Nowej Soli. Uczniowie obu szkół zbierali różne materiały na temat zabytków, np. kościołów, okolicznych zamków i innych zabytków. Następnie tworzyli ciekawe informatory o swoim mieście. Pod koniec każdego roku szkolnego organizowana była w szkole Senftenberg wystawa tych prac. Mamy nadzieję, że współpraca ta przyczyni się do promocji zarówno naszego miasta, jak i naszej szkoły. Wszystkie projekty uczniowie wykonują przy pomocy komputerów. Wszelkie informacje na temat zabytków poszukujemy na stronach internetowych WIĘCEJ...