Wyszukiwarki

system umożliwiający przeszukiwanie bazy stron WWW i pokazanie listy adresów tych stron, na których znajduje się szukane słowo (słowa) kluczowe.

Formułowanie zapytań w wyszukiwarkach

Jeśli zapytanie składa się z frazy, czy kilku słów, które muszą wystąpić w podanej kolejności i formie, to ujmuje się je w cudzysłów.

np."polskie powstania"


Jeśli w zapytaniach złożonych z kilku słów przy wybranym słowie użyjesz operatora + słowo to bezwzględnie musi wystąpić na wyszukanych stronach. Należy pamiętać aby między słowo a operator + nie stawiać spacji.

np."polskie powstania" +warszawskie


Jeśli w zapytaniu przy każdym słowie użyjemy operatora + to odszukane zostaną dokumenty w których znajdują się wszystkie słowa.
Jeśli w zapytaniach składających się z kilku słów użyjemy operatora - nie będą brane pod uwagę te strony na których występuje to słowo.

np."polskie powstania" -warszawskie


Korzystać z opcji zaawansowanych oferowanych przez wyszukiwarki do precyzyjniejszego tworzenia zapytań.

Bezpieczna wyszukiwarka stron dla dzieci i młodzieży
www.Lupiko.pl

Powstała bezpieczna wyszukiwarka stron dla dzieci i młodzieży www.Lupiko.pl Zamierzeniem autorów jest wyselekcjonowanie spośród polskiego Internetu stron adresowanych tylko i wyłącznie do dzieci i młodzieży. Aktualnie w zasobach wyszukiwarki jest ponad 1000 stron www.
Dzięki wyszukiwarce lupiko.pl dziecko nie trafi przypadkowo, ani celowo na stronę o nieodpowiednich i niezrozumiałych treściach. Takich stron na www.Lupiko.pl nie ma i nigdy nie będzie.
Autorzy wyszukiwarki i katalogu dla dzieci liczą na wspólne budowanie zasobów, aby wszyscy internauci razem budowali i kreowali bezpieczną internetową przestrzeń. Dlatego kierują swój przekaz do wszystkich, aby zgłaszali bezpieczne i ciekawe strony do wyszukiwarki.
Zespół pedagogów dziecięcych ocenia i opiekuje się każdą stroną. Po zgłoszeniu strony, przechodzi ona proces certyfikacji. Nie każda zgłoszona strona trafia do zasobów wyszukiwarki, stanie się tak dopiero kiedy pozytywnie przejdzie ocenę.
Wyszukiwarka może znaleźć się również na innej stronie. Wystarczy, że właściciel strony wstawi kod, który dostępny jest do pobrania na www.Lupiko.pl / zakładka Regulamin.
Do przeglądania znalezionych przez wyszukiwarkę stron najlepiej wykorzystać PPM(prawy przycisk myszy) i opcję "otwórz w nowym oknie"
www.onet.pl www.google.pl www.gooru.pl

www.wp.pl www.szukacz.pl www.netsprint.pl

PAMIĘTAJ

Przy selekcji stron wyszukiwarka nie kieruje się ich wartością merytoryczną, lecz stworzonym przez autora opisem. Różne wyszukiwarki różnie oceniają tą samą stronę, dlatego odmienny może być wynik poszukiwań tej samej informacji w różnych wyszukiwarkach.

Korzystając z tak bogatego źródła informacji jakim jest Internet, należy pamiętać o wiarygodności zamieszczonych w nim informacji. Nie każda informacja w sieci jest poddana merytorycznej weryfikacji.

Wykorzystując znalezione w Internecie informacje we własnych opracowaniach należy ZAWSZE!!! podawać źródło skąd zostały pobrane.